Chronologie

Soest de salon.Kort en bondig Chronologisch Overzicht.
2000 Bordeelverbod wordt ingevoerd.
2000 Discussies over plannen Soest met Lange Brinkweg 68 locatie.
2002 Belofte 100m2 en nauw contact met buurt over verdere ontwikkelingen in toekomst, draagvlak dus.
2002 4 juli Soester Raad accordeert Partieel Plan waarin 100m2 maximaal staat beschreven
2002 Provincie keurt plan niet goed “De keuzes die door het gemeentebestuur zijn gemaakt ten aanzien van de regulering van seksinrichtingen is niet voorzien van een motivering die is gestoeld op ruimtelijke argumenten” brief van Provincie aan gemeente dd 7 nov 2002
2003 Provincie keurt definitief niet goed, haar brief van 18 februari 2003 aan gemeente.
2003 De gemandateerde ambtenaar K.C.P. Haagen schrijft in zijn adviesnota P&B/2003/1916 van 20 februari in de 3e alinea “HOE NU VERDER” We kunnen in beroep gaan, maar dat lijkt weinig zinvol. En dan de concept beslissing : “Kennis genomen van de uitspraak van GS. Voorlopig geen nieuw bestemmingsplan maken en de verdere ontwikkelingen en jurisprudentie afwachten. De gemeenteraad in kennis stellen van uw beslissing” LET WEL, GEEN WOORD OVER INFORMATIE NAAR DE BURGERS DIE DE AANZET TOT VEEL VAN DIT PLAN HEBBEN GEDAAN. DIE WORDEN ONWETEND GEHOUDEN EN ZEKER NIET BESCHERMD EN DAT WAS TOCH HET UITGANGSPUNT ??
2006 26 jan vergunning wordt geactualiseerd leges 300 eu. Heel apart is dat bij de brief AZ/219/2005/10407 een notitie zit als bijlage “informatie over indienen bezwaarschrift” en de regel luidt: “Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders” Maar er is nooit iets gepubliceerd.
2008 Met een brief van 16 oktober aan Mevr. Schadé schrijft Bellevue Nederland BV. dat zij mogelijk de zaak willen verkopen. Zou dat kunnen ?
Op 10 november antwoordt mevr. Schadé: “Op voorhand zie ik geen problemen MAAR ter informatie deel ik u nog mee dat momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het betreffende gebied. De bedoeling is om de massagesalon in dat bestemmingsplan in te passen. Uitbreiding van de salon is overigens niet mogelijk
2009 Per brief van 22 oktober en 9 november vraagt VTV Investment BV een vergunning aan.
2010 Per brief van 23 februari 692268 wordt vergunning verleend tegen kosten van 321 eu, ook in de bijlage bij de brief V&H/692268 23 febr wordt verwezen naar art 7.1 AWB . Maar er is nooit iets gepubliceerd.
2010 Een nieuw bestemmingsplan is in de maak, was dat al niet aan de gang in 2008 zoals Mevr. Schadé schreef ? Op 18 augustus wordt een informatie georganiseerd over het voorontwerp. Tegen de feiten opgenomen voor nr 68 is inspraak geweest om te voorkomen dat er uitgebreid zou worden en dat er daarom om aanpassing werd gevraagd. Hierop heeft de gemeente als volgt gereageerd ;” De verbeelding (plankaart) en de regels behorende bij het ontwerp bestemmingsplan zullen conform het bovenstaande worden aangepast”
2011 11 januari nieuwe vergunning a 325.80 via DV/769489, weer verwijzing naar art 7.1 AWB, Maar er is nooit iets gepubliceerd.
2012 26 november weer nieuwe vergunning via DV/985193, weer verwijzing naar art 7.1 AWB, Maar er is nooit iets gepubliceerd.
2014 In december is de zaak ineens open op zondag. Toen ging de bal rollen. Er was een vergunning verleend en er bleken ook nog andere dingen vergeten en toegezegd die we niet na kunnen komen. Jammer maar het is nu eenmaal zo en we weten ook niet hoe het kan maar het is wel zo.
2015 Verzet uit de buurt gaat spelen. Zondagsopening wordt bestreden bij bestuursrechter waarop er ineens geen zondagsopening meer is. APV wordt door de raad geregeld. Geen ZONDAG. Maar er schijnt wel gebouwd te mogen worden, eerst laat uitbater via krant weten over 100m2 extra te denken met 6 extra werkplekken. Na veel verzet uit de buurt bemoeit gemeente er zich tegen aan en wil uitbater VERGUNNINGVRIJ bouwen. Nu gaat alles de beloofde 100m2 te boven dus buurt ageert.
2015 Uit deze chronologische opzet blijkt dat de gemeente Soest nergens maar dan nergens iets heeft gedaan aan de beloftes uit de 3e regel hierboven. Dit heeft de buurtbewoners de kans ontnomen om ooit ook maar adequaat te kunnen reageren. Zij heeft niet aan haar verplichtingen voldaan. Haar valt Onbehoorlijk Bestuur te verwijten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s