De maat in Soest is vol, vertrouwen is weg.

Op 22 april heeft de buurt de perikelen aangaande de massagesalon in Soest aan de landelijke klok gehangen via een Open Brief aan  Minister Schultz van Haegen van IenM, aan de heer van Zanen Voorzitter VNG, aan B&W  en de Raad van Soest en aan de leden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

Het kan niet zo zijn dat met de wetgeving in de hand er zo maar ineens een seksinrichting groter kan worden dan zij zou mogen zijn. Ronduit te gek voor woorden. En als er dan ook nog een Omgevingswet aankomt waarin nog meer vrijheden gloren dan mag een ieder met recht angstig en boos zijn.

Dit is de integrale tekst:

OPEN BRIEF AAN:                                                                            Soest,   22 april 2016

College van B&W en de Raadsleden van Soest, Postbus2000@soest.nl

Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen  – Minister Infrastructuur en Milieu, Ministerie I en M,  Postbus 20901,  2500 EX Den Haag

Alle leden van de Vaste Commissie I en M der Tweede Kamer    cie.im@tweedekamer.nl   via Griffier

Dhr. drs. R.W. Krol  en dhr. P. van den Berg , Gedeputeerden Provincie Utrecht,  secretariaatkrol@provincie-utrecht.nl  secretariaatvandenberg@provincie-utrecht.nl

Dhr. J. Van Zanen , voorzitter VNG en Burgemeester van Utrecht, VNG Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Mevr. A. Wissink annemiek.wissink@vng.nl Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht VNG

Dhr. B. Revis  b.revis@denhaag.nl  , commissievoorzitter Ruimte en Wonen  VNG en  Wethouder Den Haag

Platform 31 tav Wim Vierling wim.vierling@platform31.nl en Anne-Jo Visser anne-jo.visser@platform31.nl

 

Geacht College en Geachte Raadsleden van Soest,

Geachte Minister,

Geachte Vaste Commissie I en M leden,

Geachte Gedeputeerden,

Geachte Voorzitter VNG , Geachte Commissie Voorzitter VNG,  Geachte mevrouw Wissink, VNG,

Geachte dames en heren,

 

Wij sturen u deze Open Brief om u op de hoogte stellen van een in onze ogen totaal ongepast/ongewenst gebruik van Vergunningvrij bouwen. Temeer omdat er binnenkort een Omgevingswet aankomt waarin nog meer vrijheden gloren.  In juli begint de consultatiefase en als u de inhoud van deze brief goed tot u laat komen ziet u waar de schoen wringt. Een totaal gemis aan vertrouwen in de politiek en haar oplossing “Vertrouw maar op ons en op uw buren”.

Wij zijn van het kastje naar de muur gestuurd. Wij hebben antwoorden van niet bestaande adressen in Delft gekregen tijdens onze contacten met Ministeries in Den Haag, wij zijn voor dummy uitgemaakt en we zijn geen stap verder gekomen. Alles zit verscholen achter een dichtgetimmerde ambtelijke muur.

En de hamvraag is nog steeds de volgende:

Is Vergunningvrij bouwen in Soest niet totaal oneigenlijk gebruikt voor de ongewenste en totaal onverwachte uitbreiding van een seksinrichting?

B&W en Raad van Soest mag zich verder het volgende afvragen:  Willen wij in Soest eigenlijk wel een Erotische (Prostitutie) Massagesalon in een woonwijk met jonge kinderen?  En vindt u in Soest dat dit zeldzame gebruik van Vergunnigvrij uitbreiden voor een zodanige partij wel zou moeten kunnen ?

Na 20 jaar is er helemaal niets terecht gekomen van iets wat wij als een stel weldenkende mensen in Soest ooit met elkaar hebben afgesproken.

Daarna is er alleen maar heel veel onderling misverstand, onbegrip en wantrouwen ontstaan. De gemeente Soest heeft ons  en haar afspraken en toezeggingen gewoon “vergeten”.  Het vertrouwen in ons bestuur is zoek. Klankborden is een loze kreet geworden. Wij als buurtbewoners hebben nagedacht over waarom wij indertijd (2000) een maximum van 100m2 wilden. Dan zou geen wet daar grip op kunnen hebben, als het goed geregeld zou zijn in APV en bestemmingsplan zou zelfs Vergunningvrij bouwen er geen grip op kunnen krijgen. De gemeente heeft hier in onze ogen volkomen gefaald in het uitoefenen van haar taak om zorgvuldig om te gaan met de belangen van haar burgers. Geen adequate en proactieve regeling, niets maar dan ook niets. En Vergunningvrij bouwen heeft daar nog een extra schep ellende bovenop gedaan.

Vergunningvrij was toch ooit bedoeld om mensen een behoorlijke serre aan te kunnen laten bouwen of niet ?  Men vond de eerdere maatvoering niet zo fijn, je kon er nog geen bank in kwijt. Maar nu zorgt het er voor dat een prostitutiebedrijf (de massagesalon) kan uitbreiden, dat bestemming TUIN vervalt, dat er geen parkeerquotum kan gelden, dat een in het bestemmingsplan genoemde maximale maat van het vlak beschikbaar voor het seksbedrijf niet meer geldt. Alles waarvoor u maar heeft gezorgd om als bepaling in een bestemmingsplan terecht te doen komen wordt aan de kant geveegd. Vindt u Minister dat dit allemaal de bedoeling moest kunnen zijn van die Vergunningvrij regeling ? Vindt u VNG dat dit prostitutiegedoe zo maar moet kunnen ? Vindt u  College en Raad dat dit juist en eerlijk is ? Vindt u dat deze wetgeving voldoet ?  Realiseert u zich dat als u nu niet handhaaft u een precedent schept voor mogelijke nog verdere groei van de salon ?  Ziet u  waarom wij – die dit al aan zagen komen –  destijds (ja al in 2000) uw hulp hebben gevraagd ?  Gewoon netjes voorgelegd, gewoon netjes gevraagd, gewoon netjes onderbouwd en gewoon door Raad gevolgd.

Geachte lezers, burgerparticipatie zoals omschreven in alle artikelen rond de komende Omgevingswet is gedoemd een harde dood te sterven als het gaat zoals wij het vanaf 2000 al hebben geprobeerd. Samen praten , klankborden, draagvlak, afspraken. Vergeet het maar, het wordt éénrichtingverkeer.

Geachte Minister, Dames en Heren, wij leggen bij u dan ook de ultieme vragen neer. Hoort die zaak daar of niet ? En kan zo’n vergunningvrije uitbreiding ja dan wel nee ? Wij stellen het op prijs indien u hier aandacht aan wilt besteden en het mee wilt nemen in uw beoordeling van deze regeling.

Wij danken u allen voor uw aandacht en wij zien uw reacties met interesse tegemoet,

Comité Lange Brinkweg en Korte Middelwijk

Postbus 3147     3760 DC  SOEST

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s